jueves, 16 de enero de 2014

AEMET

les dades de la estació de Sant Julià de Vilatorta al web de AEMET en temps real. (Indicatiu climatològic 0349 i indicatiu sinòptic 08119) .

Los datos de la estación de Sant Julià de Vilatorta en la web de AEMET en tiempo real.(Indicativo climatológico 0349 i indicativo sinóptico 08119)

Prediccions del model HIRLAM-AEMET


No hay comentarios:

Publicar un comentario