domingo, 29 de diciembre de 2013

Noves reformes

I continuem amb les reformes i millores al observatori. Ara l'hi toca el torn a la caseta on hi ha els sensors de temperatura i humitat i els termòmetres de màxima i mínima i el termohigrògraf Lambrecht 252. Tot i que aquest passat estiu va ser restaurada i pintada de nou, ara la canviarem per una de més gran homologada que ens subministrarà Aemet.
El primer que cal es fer més gran la base de formigó que fa de base de la caseta, i aquí veieu els primers passos per fer aquesta ampliació.

Nuevas reformas

Y seguimos con las reformas y mejoras en el observatorio. Ahora le toca el turno a la garita donde están los sensores de temperatura y humedad , los termómetros de máxima y mínima y el termohigrógrafo Lambrecht 252. Aunque este pasado verano fue restaurada y pintada de nuevo, ahora la cambiaremos por una de mayor tamaño homologada que nos suministrará Aemet.
El primer paso es ampliar la base de hormigón que sirve de base de la garita, y aquí veis los primeros pasos para hacer esta ampliación.Tot a punt per que la brigada l'ompli de pasta-Todo a punto para ser rellenado de hormigón
I aquí esta la base acabada, una feina perfecte que m’han fet els amics de la brigada de Sant Julià i coordinat les responsables del ajuntament. Moltes gràcies a tots. Tot a punt per la nova caseta homologada.

I aquí la base terminada, un trabajo perfecto como siempre que han realizado los amigos de la brigada municipal de Sant Julià y coordinado por las responsables del ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Todo a punto para la nueva garita homologada.

sábado, 28 de diciembre de 2013

Estació del Espai Natural Guilleries-SavassonaMeteoVilatorta assumeix la gestio del observatori del Espai Natural Guilleries SavassonaLa estació meteorològica del Espai Natural Guilleries-Savassona a Tavèrnoles (Osona). Aquesta estació instal•lada al 2003 actualment no era operativa. Es tracta de una Davis Groweather amb sensors de temperatura, humitat i pluviometria, tot alimentat per energia solar i amb un mòdem telefònic per a les comunicacions.
Aquesta estació ha estat assignada la seva gestió a MeteoVilatorta, i les primeres intervencions han estat adequar l’espai, fer una primera neteja i condicionament del material i comprovar el seu correcte funcionament.
En una segona fase es desmuntarà tot per tal de procedir a una neteja i posta a punt més exhaustiva. També estem procedint a instal•lar un pluviòmetre manual de referència.
La tercera fase consistirà en situar la estació a la xarxa Meteoclimatic i en gestionar i oferir dades meteorològiques de referència per els diferents punts que formen el Espai Natural.

Estación meteorológica del Espai Natural Guilleries-Savassona

La estación meteorológica del Espacio Natural Guilleries-Savassona en Tavèrnoles (Osona). Esta estación instalada en 2003 actualmente no era operativa. Se trata de una Davis Groweather con sensores de temperatura, humedad y pluviometría, todo alimentado por energía solar y con un módem telefónico para las comunicaciones.
La gestión de esta estación ha sido asignada a MeteoVilatorta, y las primeras intervenciones han sido adecuar el espacio, hacer una primera limpieza y acondicionamiento del material y comprobar su correcto funcionamiento.
En una segunda fase se desmontará todo el fin de proceder a una limpieza y puesta a punto más exhaustiva. También estamos procediendo a instalar un pluviómetro manual de referencia.
La tercera fase consistirá en situar la estación en la red Meteoclimatic y en gestionar y ofrecer datos meteorológicos de referencia para los diferentes puntos que forman el Espai Natural.
Davis Groweather
Estació del Espai Natural a Tavèrnoles


Febrer 2015  REFORMEM L'OBSERVATORI DE TAVÈRNOLES 

Comencem l’any amb una complerta renovació del Observatori de Espai Natural Guilleries Savassona a Tavèrnoles.
Les actuacions consisteixen en adequació dels accessos, neteja i condicionament del arbrat i l’entorn. Pel que fa a instrumental, ens hem decidit a renovar-lo completament, substituint l’antic aparell per una Davis Vantage Pro 2 sense cables, que comunicarà  amb un punt de recepció situat al punt Informació del Espai, i d’allà anirà cap al web del Espai Natural i al web de la nova Xarxa meteorològica del Espai Natural Guilleries Savassona.

Joan de MeteoRoda ajudant a les tasques de desmuntatge.
MARÇ-ABRIL 2015
Les tasques de muntatge ja han acabat.  Les reformes i modificacions han estat les següents:    
 
        Al final hem optat per situar el sensor de vent dalt del pal, que fa prop de 10 m.  


El sensor de temperatura, humitat i el pluviòmetre s’han situat en un altre suport a un metre del principal i fixat al terra amb formigó. Aquests sensors s’han posat aproximadament a 1.50 m  del terra.                                                                                                                                                                     


Tot el cablejat que comunica els diferents sensors s’ha posat dins de tub de PVC per tal que quedi ben protegit de les inclemències.                                                                                                                     
 


El sistema  és sostenible energèticament i s’alimenta amb energia solar .                                        
La posta en marxa ha consistit en connectar tots els sensors i cables i situar el punt de recepció del senyal dins del espai del Punt d’Informació del Espai Natural, situat a uns 80 m. Del observatori.  La consola de la Davis fa la recepció de les dades i per un sistema  de comunicacions via IP ja les enviem directament a la xarxa, on el robot del servidor de MeteoVilatorta les recull i en processa els resultats per ser enviats a la xarxa del Espai Natural Guilleries Savassona que gestiona MeteoVilatorta.
Els paràmetres que s’enregistren actualment son:
  • Temperatura interior i exterior    
  • Humitat interior i exterior
  • Pressió atmosfèrica
  • Velocitat del vent
  • Direcció del vent
  • Pluviometria, total i intensitat
  • Punt de rosada

Observatori MeteoVilatorta

Aquest es l’aspecte actual del observatori, es pot veure la caseta on hi ha els sensors de temperatura i humitat, i el termohigrògraf Lambrecht 252. A la esquerra el pluviògraf Thies, el manual i el Young de cassoletes. A la torre hi ha els dos sensors de vent a dalt de tot, el Young i el Hill Sònic, a mitja alçada el sensor de radiació solar i les plaques solars que alimenten tot el sistema, i a sota, dins l’armari hi ha el datalogger Campbell CR1000 totalment programable i que gestiona les dades i les envia via radio a un centre de control situat a 500 metres de distancia.

Observatorio MeteoVilatorta

Este es el aspecto actual del observatorio, se puede ver la garita donde están los sensores de temperatura y humedad, y el termohigrógrafo Lambrecht 252. A la izquierda el pluviógrafo Thies, el manual y el Young de cazoletas. En la torre están los dos sensores de viento en la parte superior, el Young y el Hill de ultrasonidos, a media altura el sensor de radiación solar y las placas solares que alimentan todo el sistema, y debajo, dentro del armario está el datalogger Campbell CR1000 totalmente programable y que gestiona los datos y los envía vía radio a un centro de control situado a 500 metros de distancia.

Nou anemòmetre YOUNG

Estrenem un nou anemòmetre Young que serà complementari del Hill Sonic d'ultrasons que ja fa temps que funciona amb èxit a l'observatori. Aquest és un aparell de qualitat reconeguda i equipament oficial de Aemet a la seva xarxa d'observatoris.

Nuevo anemómetro YOUNG

Estrenamos un nuevo anemómetro Young que sera complementario del Hill Sonic de ultrasonidos que ya hace tiempo que funciona con éxito en el observatorio. Este es un aparato de calidad reconocida y equipamiento oficial de Aemet en su red de observatorios.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Nou pluviòmetre THIESNou Pluviometre Thies

Aquestes són les últimes adquisicions del nostre observatori. hem incorporat un pluviòmetre d'intensitats THIES provinent d'Alemanya, el cos és d'acer inoxidable, amb protector de fulles al col · lector. L'instrument de mesura és un sistema de cassoletes i una unitat de control amb memòria interna que emmagatzema les quantitats i el moment en què aquestes es produeixen. Pot funcionar de forma autònoma amb piles o bé estar connectat a un datalogger.

Nuevo pluviómetro Thies

Estas son las últimas adquisiciones de nuestro observatorio. hemos incorporado un pluviómetro de intensidades THIES proveniente de Alemania, el cuerpo es de acero inoxidable, con protector de hojas en el colector. El instrumento de medida es un sistema de cazoletas y una unidad de control con memoria interna que almacena las cantidades y el momento en que éstas se producen. Puede funcionar de forma autónoma con pilas o bien estar conectado a un datalogger.
Benvinguts al Blog de Meteo Vilatorta

Us donem la benvinguda al lloc web meteovilatorta.cat, l’observatori meteorològic més antic de Catalunya, on trobareu tota la informació meteorològica de la nostra població. Us convidem a conèixer el nostre observatori actual així com l’observatori històric i les notícies relacionades amb el món de la meteorologia.