sábado, 28 de diciembre de 2013

Estació del Espai Natural Guilleries-SavassonaMeteoVilatorta assumeix la gestio del observatori del Espai Natural Guilleries SavassonaLa estació meteorològica del Espai Natural Guilleries-Savassona a Tavèrnoles (Osona). Aquesta estació instal•lada al 2003 actualment no era operativa. Es tracta de una Davis Groweather amb sensors de temperatura, humitat i pluviometria, tot alimentat per energia solar i amb un mòdem telefònic per a les comunicacions.
Aquesta estació ha estat assignada la seva gestió a MeteoVilatorta, i les primeres intervencions han estat adequar l’espai, fer una primera neteja i condicionament del material i comprovar el seu correcte funcionament.
En una segona fase es desmuntarà tot per tal de procedir a una neteja i posta a punt més exhaustiva. També estem procedint a instal•lar un pluviòmetre manual de referència.
La tercera fase consistirà en situar la estació a la xarxa Meteoclimatic i en gestionar i oferir dades meteorològiques de referència per els diferents punts que formen el Espai Natural.

Estación meteorológica del Espai Natural Guilleries-Savassona

La estación meteorológica del Espacio Natural Guilleries-Savassona en Tavèrnoles (Osona). Esta estación instalada en 2003 actualmente no era operativa. Se trata de una Davis Groweather con sensores de temperatura, humedad y pluviometría, todo alimentado por energía solar y con un módem telefónico para las comunicaciones.
La gestión de esta estación ha sido asignada a MeteoVilatorta, y las primeras intervenciones han sido adecuar el espacio, hacer una primera limpieza y acondicionamiento del material y comprobar su correcto funcionamiento.
En una segunda fase se desmontará todo el fin de proceder a una limpieza y puesta a punto más exhaustiva. También estamos procediendo a instalar un pluviómetro manual de referencia.
La tercera fase consistirá en situar la estación en la red Meteoclimatic y en gestionar y ofrecer datos meteorológicos de referencia para los diferentes puntos que forman el Espai Natural.
Davis Groweather
Estació del Espai Natural a Tavèrnoles


Febrer 2015  REFORMEM L'OBSERVATORI DE TAVÈRNOLES 

Comencem l’any amb una complerta renovació del Observatori de Espai Natural Guilleries Savassona a Tavèrnoles.
Les actuacions consisteixen en adequació dels accessos, neteja i condicionament del arbrat i l’entorn. Pel que fa a instrumental, ens hem decidit a renovar-lo completament, substituint l’antic aparell per una Davis Vantage Pro 2 sense cables, que comunicarà  amb un punt de recepció situat al punt Informació del Espai, i d’allà anirà cap al web del Espai Natural i al web de la nova Xarxa meteorològica del Espai Natural Guilleries Savassona.

Joan de MeteoRoda ajudant a les tasques de desmuntatge.
MARÇ-ABRIL 2015
Les tasques de muntatge ja han acabat.  Les reformes i modificacions han estat les següents:    
 
        Al final hem optat per situar el sensor de vent dalt del pal, que fa prop de 10 m.  


El sensor de temperatura, humitat i el pluviòmetre s’han situat en un altre suport a un metre del principal i fixat al terra amb formigó. Aquests sensors s’han posat aproximadament a 1.50 m  del terra.                                                                                                                                                                     


Tot el cablejat que comunica els diferents sensors s’ha posat dins de tub de PVC per tal que quedi ben protegit de les inclemències.                                                                                                                     
 


El sistema  és sostenible energèticament i s’alimenta amb energia solar .                                        
La posta en marxa ha consistit en connectar tots els sensors i cables i situar el punt de recepció del senyal dins del espai del Punt d’Informació del Espai Natural, situat a uns 80 m. Del observatori.  La consola de la Davis fa la recepció de les dades i per un sistema  de comunicacions via IP ja les enviem directament a la xarxa, on el robot del servidor de MeteoVilatorta les recull i en processa els resultats per ser enviats a la xarxa del Espai Natural Guilleries Savassona que gestiona MeteoVilatorta.
Els paràmetres que s’enregistren actualment son:
  • Temperatura interior i exterior    
  • Humitat interior i exterior
  • Pressió atmosfèrica
  • Velocitat del vent
  • Direcció del vent
  • Pluviometria, total i intensitat
  • Punt de rosada

No hay comentarios:

Publicar un comentario