sábado, 28 de diciembre de 2013

Observatori MeteoVilatorta

Aquest es l’aspecte actual del observatori, es pot veure la caseta on hi ha els sensors de temperatura i humitat, i el termohigrògraf Lambrecht 252. A la esquerra el pluviògraf Thies, el manual i el Young de cassoletes. A la torre hi ha els dos sensors de vent a dalt de tot, el Young i el Hill Sònic, a mitja alçada el sensor de radiació solar i les plaques solars que alimenten tot el sistema, i a sota, dins l’armari hi ha el datalogger Campbell CR1000 totalment programable i que gestiona les dades i les envia via radio a un centre de control situat a 500 metres de distancia.

Observatorio MeteoVilatorta

Este es el aspecto actual del observatorio, se puede ver la garita donde están los sensores de temperatura y humedad, y el termohigrógrafo Lambrecht 252. A la izquierda el pluviógrafo Thies, el manual y el Young de cazoletas. En la torre están los dos sensores de viento en la parte superior, el Young y el Hill de ultrasonidos, a media altura el sensor de radiación solar y las placas solares que alimentan todo el sistema, y debajo, dentro del armario está el datalogger Campbell CR1000 totalmente programable y que gestiona los datos y los envía vía radio a un centro de control situado a 500 metros de distancia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario