viernes, 26 de diciembre de 2014

COMUNIDOR DE L'ESGLESIA VELLA DE SANT GREGORI

Sant Gregori.

Església vella de Sant Gregori.

Història de l'església. L'any 882 al municipi de Sant Gregori ja s’esmenta l’existència d’una església parroquial a l’actual veïnat de l’Església, donada pel bisbe Teotari a la Seu de Santa Maria de Girona , i dedicada a Sant Gregori el Magne, papa de Roma entre els anys 590 i 604.

Situada a 1 km a l'oest del poble modern de Sant Gregori, aquest temple inicial hauria estat una petita construcció preromànica de la qual no se'n conserven restes. Al segle X o XI s'hauria ampliat, segons es pot veure en el pergamí de consagració realitzada pel bisbe Odó entre els anys 995-1010 .

Aquesta església inicial devia tenir planta de creu llatina, una nau i capçal amb tres absis, cimbori i creuer. La nau devia tenir la llargada de l'actual i la portada era la mateixa. Es conserven dos dels tres absis primitius. Després de la primera consagració del bisbe Odó sembla que va ser consagrada per segon cop el 1038.

En el segles XIII i XIV s'hi varen dur a terme importants reformes; obertura dels murs laterals de la nau i construcció de les capelles, donant com a resultat un temple de tres naus com és l'actual. El 1588 es construí la pica baptismal, de la mateixa època és la capella del Roser, acabada abans de 1606, i la del Sant Crist. De principis del segle XVII seria també l'actual campanar.
A la primera meitat del segle XVIII es dueren a terme noves reformes: s'allargaren les naus del creuer amb les dues capelles fondes. Primer fou la del costat de l'evangeli, al 1727. La que es troba al costat de l'epístola és de 1730. Es construí la sagristia nova, destruint l'absidiola lateral romànica que falta. L'any 1851 s'hauria acabat el remat abarrocat que configura l'actual façana principal. Finalment el 1984 s'hi realitzaren obres de restauració.

L'actual configuració de l'església respon a una estructura de planta de creu llatina, actualment amb tres naus, capelles laterals, cimbori i dues ales que parteixen del creuer a cada banda. L'absis central és semicircular, amb volta de mig punt rebaixada i tres finestres de tipus romànic de doble esqueixada. Hi ha una absidiola al seu costat amb una finestra.
A l'altra banda hi ha la sagristia en el lloc on anteriorment hi havia l'absidiola que falta. El cimbori amb quatre petxines ve suportat sobre quatre arcs sostinguts sobre amples pilastres. A la part superior hi ha una lluerna.

Les capelles del Roser i del Sant Crist, construïdes al segle XVII, s'obren a la nau central amb arcs de canó rebaixats de pedra. El cor existent, del segle XVI, és un treball gòtic, amb nervis de pedra que sostenen l'arc rebaixat que s'aguanta a cada costat de nau damunt una petita cornisa.


Al segle XVIII es construí la sagristia i s'allargà l'edifici per ponent, amb la construcció de les noves capelles del Sagrat Cor i de Sant Andreu, i la façana abarrocada actual.

El Comunidor (3), del segle XVIII, està situat a la planta superior en una torre, alta, amb quatre finestres d'arc de mig punt, obertes als quatre vents i coberta piramidal. En ella es conserva la part superior d'una escala de cargol de pedra que hi accedia.

Durant les restauracions interiors de l'any 1984 s'hi van trobar tres lipsanoteques de fusta amb relíquies i documents dels segles XI a XIV, entre els quals les actes de consagració de l'església.

Darrera els absis de l'església hi ha una creu de terme gòtica , del segle XV, destruïda l'any 1936 i reconstruïda posteriorment. L’any 1998 es va restaurar l’exterior de l’església. Des de l'any 1971 fa gairebé totes les funcions parroquials una església de nova construcció l'any 1969, ubicada al nucli urbà de Sant Gregori.(3) Els comunidors són construccions de pedra, obertes als quatre vents, situades al costat de l'església, que servien per conjurar els mals que amenaçaven els pobles, generalment tempestes. Aquestes construccions són generalment quadrades, amb una creu al sostre, tot i que a vegades són de planta circular. Els capellans recotaven pregàries i conjurs contra les tempestes per allunyar-les dels camps del poble. Aquestes cerimònies també es feien des dels porxos de les esglésies o des de les cambres situades dalt dels campanars. 
@Fotografia: Lluís Solanas


http://www.pedresdegirona.cat/girones/sant_gregori.htmNo hay comentarios:

Publicar un comentario